مقالات آموزشی بازار های مالی و فارکس

آموزش الگو های پایه ای کندل استیک ها_شمع های ژاپنی

[su_service title=”مدت زمان مطالعه مقاله آموزش الگو های پایه ای کندل استیک ها_شمع های ژاپنی : 9 دقیقه” icon=”icon: clock-o” icon_color=”#29bbad” size=”26″]


الگو های پایه کندل استیک ژاپنی ( شمعی ژاپنی ) ‌به نظر شما الگوهای اسپینیگ تاپ‌ ، مارابوزو و دوجی چه چیز مشترکی دارند ؟
این الگو های نام برده همگی جزو کندل استیک های ژاپنی ( شمعی ژاپنی ) هستند، که در این مقاله به آموزش الگو های کندل استیک شمع های ژاپنی می‌پردازیم.
بیایید باهم نگاهی به این کندل استیک ها بیندازیم و معنی آنها در شرایط قیمت گذاری متوجه شویم .

[su_box title=”فهرست مطالب” style=”bubbles” box_color=”#d8d7d7″]

[su_list icon=”icon: caret-left” icon_color=”#29bbad”]

[/su_list]

 

[/su_box]

[su_service title=”مقدمه” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

الگو های پایه کندل استیک ژاپنی ( شمعی ژاپنی ) ‌به نظر شما الگوهای اسپینیگ تاپ‌ ، مارابوزو و دوجی چه چیز مشترکی دارند ؟
این الگو های نام برده همگی جزو کندل استیک های ژاپنی ( شمعی ژاپنی ) هستند، که در این مقاله به آموزش الگو های کندل استیک شمع های ژاپنی می‌پردازیم.
بیایید باهم نگاهی به این کندل استیک ها بیندازیم و معنی آنها در شرایط قیمت گذاری متوجه شویم .

 

[su_service title=”اسپینینگ تاپ” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

کندل استیک های ژاپنی که سایه ی بلندی در پایین ، سایه ی بلندی در بالا و بدنه کوچکی‌دارند اسپینینگ‌تاپ نامیده می شوند . ر‌نگ‌بدنه‌ در این کندل خیلی مهم‌ نیست.
الگوی بالایی اسپینیگ تاپ‌ نشان دهنده تردید بین فروشندگان و خریداران است.
بدنه کوچک این کندل ( اعم از اینکه خالی باشد و یا پر باشد ) نشان دهنده مقدار ناچیزی از تحرک سهم در بازه زمانی که سهم در بازار باز‌ و بسته شده است و سایه ها نشان دهنده این است که هم خریدار و هم فروشنده در حال رقابت باهم‌هستند اما هیچ کدام نمی توانند دست بالا را داشته باشند.

آموزش کندل استیک ها

در حالی که بازار آن شروع و با تغییرات اندکی پایان یافته ، قیمت ها از شروع تا پایان بازار به صورت قابل توجهی افزایش و کاهش یافته اند. .
هیچ کدام از فروشنده و خریدار‌ دست بالا را نمی‌گیرند و نتیجه مساوی است. .

 

[su_service title=”نکات مربوط به اسپینیگ‌تاپ” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

اگر کندل اسپینینگ‌تاپ در موقعیتی که سهم صعودی است به وجود آید معمولا به این نتیجه است خریدار زیادی باقی نمانده است و نتیجه بلعکس ( نزول سهم ) نیز قابل پیش بینی است. .

اگر کندل اسپینینگ تاپ در موقعیتی که سهم نزولی است به وجود آید معمولا به‌این نتیجه است فروشنده زیادی باقی نمانده‌است و نتیجه بلعکس نیز ( صعود سهم‌ ) قابل پیش‌بینی است .

 

[su_service title=”مارابوزو” icon=”icon: check-square-o” icon_color=”#29bbad” size=”26″]

شاید اسم این کندل‌به یاد آورنده نوعی طلسم جادویی باشد اما خوشبختانه اینگونه نیست ، مارابوزو به معنی این‌است که بدنه کندل سایه ای‌ندارد . .
کلمه مارابوزو در زبان ژاپنی معنی ( سر طاس ) یا ( سر تراشیده شده ) است. .
بدین‌ترتیب کندل مارابوزو به معنی کندل طاس و یا کندل تراشیده شده است که به معنی این‌است که سایه ندارد و تمام‌کندل بدنه است. .
با توجه به این که بدنه کندل خالی و یا پر باشد ، بالا و پایین رفتن قیمت نیز‌ همانند شروع و پایان‌قیمت در بازار هستند . .

دو نمونه کندل مارابوزو‌‌ را در تصویر زیر مشاهده کنید

کندل ماربوزو چیست

کندل مارابوزو سبز دارای بدنه بلندی است که سایه ای ندارد ، قیمت باز‌شده برابر است با حداقل قیمت و قیمتی که سهم بسته شده حداکثر قیمت سهم است .
یا به زبان ساده‌ به معنی این است که کندل با پایین ترین‌قیمت ‌باز شده و در بالاترین قیمت بسته شده .

این کندل یک کندل بسیار پوشای صعودی است و نشان‌ دهنده‌ این است که خریداران کنترل کننده کل بازار‌‌ آن سهم‌در آن بازار بوده اند .
معمولا‌‌ این کندل اولین‌قدم در ادامه این‌ روند و یا الگوی معکوس صعودی است .
کندل مارابوزو  قرمز دارای بدنه بلندی است که سایه ای ندارد ، قیمت باز شده برابر است با حداکثر قیمت و قیمت بسته شده حداقل قیمت سهم‌ است .
یا به زبان ساده‌ به معنی این است که کندل با بالا ترین‌قیمت‌باز شده و در با پایین ترین قیمت بسته شده .

این کندل یک کندل بسیار پوشای نزولی است و نشان‌دهنده‌این است که فروشندگان کنترل کننده کل بازار‌‌ آن سهم‌در آن بازار بوده اند . معمولا‌‌ این کندل اولین‌قدم در ادامه این‌روند و یا الگوی معکوس نزولی است.

براساس جایی که کندل مارابوزو قرار گرفته و رنگی کندل دارد به راهنمایی های زیر توجه کنید :

 

[su_service title=”مارابوزو سبز” icon=”icon: check-square-o” icon_color=”#29bbad” size=”26″]

• اگر کندل مارابوزو سبز در موقعیتی که سهم صعودی است به وجود آید نشان دهنده این است که این روند احتمالا ادامه دار است .

• اگر کندل مارابوزو سبز در موقعیتی که سهم نزولی است به وجود آید نشان دهنده این است که این روند احتمالا بلعکس شود

 

[su_service title=”مارابوزو قرمز” icon=”icon: check-square-o” icon_color=”#29bbad” size=”26″]

• اگر کندل مارابوزو قرمز در موقعیتی که سهم نزولی است به وجود آید نشان دهنده این است که این روند احتمالا ادامه دار است .

• اگر کندل مارابوزو قرمز در موقعیتی که سهم صعودی است به وجود آید نشان دهنده این است که این روند احتمالا بلعکس شود .

 

[su_service title=”دوجی” icon=”icon: check-square-o” icon_color=”#29bbad” size=”26″]

کندل های دوجی نشان دهنده نمودارهایی است که قیمت آغاز و پایان آن یکسان باشند و یا بدنه آنها به شدت کوتاه باشند . کندل دوجی باید دارای بدنه کوچکی باشد که به صورت یک خط نازک ظاهر می شود .
کندل استیک های دوجی نشان دهنده تردید و کشمکش بین فروشنده و خریدار برای تثبیت موقعیت است .
قیمت ها در هنگام آغاز بازار حرکت بالا و پایین دارند اما در‌ پایان در قیمت نزدیکی به قیمت زمان شروع بازار ، بسته میشوند .
هیچ کدام از‌خریدار و فروشنده بازار را کنترل نخواهند کرد و نتیجه در نهایت بین آنها مساوی است .

کندل های دوجی به ۴ شکل تقسیم‌می شوند .

آموزش انواع دوجی

اندازه سایه های بالایی و پایینی کندل استیک های دوجی می تواند متفاوت باشد که در نتیجه کندل استیک های فارکس می تواند به اشکالی شبیه یک صلیب ، صلیب برعکس ‌و‌ یا علامت به علاوه شباهت داشته باشند .
کلمه دوجی می تواند به هر دو حالت جمع و یا مفرد کندل اشاره کند .

زمانی که دوجی در نمودار شکل میگیرد باید توجه ویژه ای به الگو های کندل استیک های پیشین داشته باشید .
اگر کندل دوجی پس از کندل های بلند با بدنه خالی ( همانند کندل‌ ماربوزو سبز ) تشکیل شوند ، کندل دوجی نشان دهنده این است که خریداران خسته و قدرت خرید ضعیف شده است .
برای اینکه افزایش قیمت ادامه دار باشد به خریداران بیشتری نیاز است که در این حالت خریدار بیشتری موجود نیستند و فروشندگان حاضر ، منتظر این هستند که در این شرایط وارد شوند و قیمت را پایین آورند.

(کندل سفید نشان از کندل صعودی میباشد)

دوجی در فارکس و بورس چیست

اگر کندل دوجی پس از کندل های بلند با بدنه پر ( همانند کندل‌ ماربوزو قرمز) تشکیل شوند ، کندل دوجی نشان دهنده این است که فروشندگان خسته و فروش ضعیف شده است .
برای اینکه قیمت کاهش داشته باشد به فروشندگان بیشتری نیاز است که در این حالت فروشندگان بیشتری موجود نیستند و خریداران حاضر منتظر این هستند که در این شرایط در پایین ترین قیمت موجود وارد بازار شوند.

(کندل سیاه نشان از کندل نزولی میباشد)

آموزش الگو های پایه ای کندل استیک ها_شمع های ژاپنی

[su_service title=”سخن پایانی” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

زمانی که به دلیل کمبود فروشنده افول سهم مشخص هست ، در این‌ وضعیت برای اینکه این شرایط تغییر کند به قدرت خرید نیاز است .
برای متوجه شدن این کندل ، به بسته شدن کندل سفید بالای کندل سیاه زمان شروع دقت کنید .
در جلسه آموزشی بعدی وبسایت باینری آپشن به تعداد دیگری از الگو های کندل استیک های ژاپنی نگاهی خواهیم انداخت و متوجه میشویم که آنها چه نکاتی را به ما گوشزد میکنند .
امیدواریم در پایان این جلسه آموزشی ما در رابطه با کندل استیک ها ، شما متوجه انواع مختلف کندل استیک های فارکس و الگو های کندل استیک ها شده باشید و تصمیمات معاملاتی خود را براساس نکاتی که به شما گوشزد میکنند انجام دهید…

به این مطلب چند ستاره میدهید؟
[Total: 25 Average: 4.2]

نوشته های مشابه

13 دیدگاه

  1. سلام و عرض ادب خدمت شما
    ممنونم بابت مطالب آموزشی خوب و پر محتوایتان امید است سلامت و شادکام باشید.

  2. سلام. مقاله بسیار خوبی بود فقط اگه اشتباه نکنم اون ابتدای مقاله کندل با بدنه کوچک و شدو های بلند high wave باشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا